Til prædiken-oversigt 

Tredje Søndag i advent
1 Kor 4, 1-5

 

 

Embedssyn

v1 Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder.

Kristus er Guds mysterium


Troskab i tjenesten

v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.

v3 Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol,


Falsk embedssyn

v3b ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv;


Den vedvarende nåde

v4 for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt.

v4b Den, der bedømmer mig, er Herren.


Gud dømmer anderledes

v5 Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros fra Gud.


Vilje og fornuft øves i modgang

v5 hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil.