Kirkepostillen

Joh 4, 46-54 - 21. søndag efter trinitatis

Samme skat til alle

Men forskellig trosstyrke

Troens størrelse er ikke en ligegyldig ting

v48 Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.

v50 Gå hjem, din søn lever.

Trods følelser og fornuft

Den stærke tro holder sig alene til Ordet

Troens vækst fremmer kødets disciplinering

Et kristenliv fuld af anfægtelser og modgang

 

En anden prædiken over samme tekst

Troen er en levende ting

Kristenliv er kamp

Troen er en skrøbelig ting

Djævelen bekæmper Guds Ord af al magt

Skatten i lerkarret

Vor modstander er snedig, mægtig og vred

v46 Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum.

v47 Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden.

v48 Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.

v49 Herre, kom med derned, før mit barn dør.

Fra en lille tro til en stor tro

v50 Manden troede Jesus på hans ord og gik. v51 og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. v52 Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« v53 Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.«

v53 Og han og hele hans husstand kom til tro.