Kirkepostillen

Joh 3, 16-21 - Anden pinsedag

v16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

For det første - giveren

For det andet - årsagen

For det tredje – selve gaven

For det fjerde - omkostningerne

For det femte - modtageren

For det sjette - hensigten

For det syvende og sidste - modtagelsen

Den frelsende tro

v17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

v18 Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.

v19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde.

v20 For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. v21 Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.