Joh 16, 5-15 - 4. søndag efter påske

Kristi rige

v8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd om retfærdighed og om dom.

v9 Om synd, at de ikke tro på mig.

Guds søn sendt til verden for at borttage Guds vrede

Vantroens frugter er al slags ulydighed mod Guds bud

Beskrivelse af verden

v10 om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere

v11 Om dom, at denne verdens fyrste er dømt.

Nu følger den anden del.

v12 Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. v13 Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden

Papisternes mistolkning af disse ord

v14 Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.