Kirkepostillen

Joh 14, 23-31 - Pinsedag

Løftet om Helligånden

Helligåndens titler

Helligånden virker gennem Ordet

Vores trøster og beskytter

Helligånden bringer og forkynder trøst fra Gud

Sandhedens Ånd

Djævelens falske trøst

Djævelens falske anklager

Helligånden bringer sand trøst

Denne trøst er skjult for de ydre følelser

Ret opmærksomheden mod Guds Ord

Kristi løfte om nærvær

At trøste sig med Kristi ord i lidelse og nød

Verden begriber ikke Helligånden

v23 Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min Fader vil elske ham.

Kristus regerer ikke på verdslig vis

Lov og tvang skaber ikke lydighed mod Gud

Evangeliets nye tale om Guds nåde i Kristus

At holde Kristi ord om Guds nåde mod os

Anfægtelser og modgang gør det svært at holde Kristi ord

En kristens hjerte skal alene hænge fast ved Kristus

Kristi kærlighed skal vække genkærlighed

Kærlighedens rette art

v23b og min Fader vil elske ham.

Guds kærlighed

Vished om Guds kærlighed i os overvinder verden

Gud Fader har vist sit hjertelag mod os i Kristus

Troens vanskelige kunst

v23c og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

En ny og herlig pinsedag, hvor Helligånden gør hjerterne til Guds bolig

Guds bolig i fattige og elendige syndere

Guds dyrebare løfter

Guds nåde og Guds gave

Hvordan Gud bor i mennesker

De kristne er verdens lys og frelsere

Et nyt tempel

Den rette kirke

Kirken er den lille flok, der elsker og holder Kristi ord

Guds bolig i troen under svaghed

Nådens og bønnens Ånd

v24 Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord.

Pavedømmet er ikke den sande kirke

Kærligheden ses i forholdet til Guds Ord

Evangeliet er og bliver en hemmelighed for verden

v24b Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.

Den, der foragter det mundtlige ord, foragter Gud

Djævelen vil skille Kristus fra Faderen

Den andet del af denne evangelietekst

v25 Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. v26 Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Helligånden er bundet til Kristi ord

Papisternes urigtige påstand om traditionen

v27 Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver.

At efterlade og give fred

Fred i Kristus og ufred i verden

v27b Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

Kristi rette stemme

v28 I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.

Kristi gang til Faderen til gavn for os

Ikke Kristi væsen, men hans embede

Skrøbelige kristne

v29 Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker.

v30 Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, v31 men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!