Kirkepostillen

1 Pet 4, 7-11 - 6. søndag efter påske

Formaning til gode gerninger

To våben – Guds Ord og bønnen

Mådehold og ædruelighed

Formaning mod drukkenskab

Fyldebøtter hører ikke til i Guds rige

Alle må bekæmpe drikkeriet

Bønnens store betydning i kampen

Mådehold

v8 først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.

Den røde og den hvide klædning

Kærligheden må bære over med næstens svaghed og fejl

Had og kærlighed

Domstolenes forhold til kærligheden

Kærlig vrede ønsker at hjælpe

v9 Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. v10 Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.

Helligåndens gaver til næstens gavn

v11 Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver.

Læren skal være i overensstemmelse med Guds Ord

Kirkens embeder skal have Guds befaling

v 11c for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus.