1 Pet 2, 20-25 - 2. søndag efter påske

Formaning til tålmodighed i lidelser efter Kristi eksempel

Kristne må lide under verdens forfølgelser

Verden kan ikke tåle sandheden

En kristen kaldes til at lide

En kristen har Djævelen og verden som fjender

Kristi dobbelte skikkelse

Kristi lidelses forbillede skal tilskynde os til tålmodighed

Kristus led for os

Hovedartiklen i den kristne lære

Pavedømmets skændige forførelse

Ingen kan betale for sine synder med sine lidelser

Alene Kristus har lidt uden synd og helt uskyldig

Ingen kristen kan rose sig af at være uden synd

v23 han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt.

To former for irettesættelse

Børneopdragelse

Kirketugt og sjælesorg

Et kærligt straffeembede

Hyklerisk personlig vrede og had

23b Han overgav sin sag til ham, som dømmer retfærdigt.

Uret og magtmisbrug skal ikke roses

Vi må overlade lidelse og modgang i Guds hånd

Vores ret og beskyttelse er alene hos Gud

Evangeliets forfølgere vil blive straffet

Hvordan vi skal tænke og trøste os i lidelser

v24 på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden.

Frugten af Kristi lidelse

Synden skal også dødes i os

v25 Ved hans sår blev I helbredt.

Den rette skelnen mellem Kristi gerninger og vores

v25 I fór vild som får.

v25b men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand.

En ægte biskop