Kirkepostillen

1 Pet 2, 11-20 - 3. søndag efter påske

Formaning til et kristent liv på nådens baggrund

Syndernes forladelse og en ny livsførelse

Syndernes forladelse og dødelse er to forskellige ting

Et nyt syn på Kristi rige

Om den rette brug af de verdslige ting

Vi skal leve sammen med andre i dette liv

Hvordan man skal forsage verden

Kong Davids eksempel

To grunde til at leve gudfrygtigt