Tredje Søndag i advent
Matt 11, 2-10

 

Evangeliets beretning

v2-3 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”

v4 Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: v5 Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. v6 Og salig er den, der ikke forarges på mig.«

 

Forskellen på loven og evangeliet

Loven

Evangeliet

Evangeliet forkyndes for fattige

v6 Og salig er den, der ikke forarges på mig

To slags forargelse

v7-9 Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: ”Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet.”

v10 Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.

 

Læren om troen og gode gerninger