De reformatoriske skrifter

og

Den Lutherske Fælleserklæring

 Microsoft Word-dokument

 

Den evangelisk-lutherske kirkes

 

Bekendelsesskrifter

 


Den mest udbredte samling af lutherske bekendelsesskrifter er Konkordiebogen. Det er den, de fleste lutherske kirke tilslutter sig. Den blev udgivet på tryk i 1580. Samlingen indeholder de vigtigste reformatoriske skrifter med Luther og Melanchthon som forfattere.

Næsten alle disse skrifter hører også med til den danske kirkes bekendelsesskrifter eller officielle grundbøger.

Det gælder de fem skrifter, der nævnes i Danske Lov og som er underforstået i præsteløfter, nemlig de tre oldkirkelige trosbekendelser, Luthers Lille Katekismus og Den Augsburgske Bekendelse.

Og det gælder Apologien, der er det tilhørende forsvarsskrift for Den Augsburgske Bekendelse og som er nævnt i Den Danske Kirkeordinans fra 1537.

Foruden disse seks skrifter indeholder Konkordiebogen så også Luthers Store Katekismus, hans Schmalkaldiske Bekendelse og ”Traktaten om paven magt”. I alt drejer det sig om ni centrale og vigtige oldkirkelige og reformatoriske skrifter. Endelig er der så selve Konkordieformlen, som blev endelig vedtaget i 1577. Den gennemgår og forsøger at bilægge de uenigheder, der var opstået indbyrdes mellem lutheranerne efter Luthers død i 1546.

Fra dansk side ønskede man ikke at tilslutte sig Konkordiebogen. Så vidt vides, skyldtes det ikke selve læren i bogen. Der er ingen indvendinger mod noget konkret lærepunkt i Konkordiebogen. Den umiddelbare årsag til afvisningen af bogen var, at de uenigheder, som selve Konkordieformlen behandler, ikke fandtes på dansk grund. Kongen var derfor bange for, så at sige, at importere disse uenigheder sammen med bogen. Desuden var man også lidt træt af for megen indblanding fra tysk side i den danske kirkes anliggender (Jævnfør EU-modstand og fodnotepolitik).


Alle de oldkirkelige og reformatoriske skrifter foreligger nu i ny dansk oversættelse sammen med selve Konkordieformlen.
1. Konkordiebogens forord

2. De tre oldkirkelige trosbekendelser

3. Den Augsburgske Bekendelse

4. Den Augsburgske Apologi

5. De Schmalkaldiske Artikler

6. Traktaten om pavens magt

7. Den Lille Katekismus

8. Den Store Katekismus

 

9. Konkordieformlen

   
Til forsidenNet-redaktør

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-post

finnbandersen@msn.com