Kapitel 5

v1: »Stå fast i den frihed, som Kristus har befriet os med, «

v1b »og lad jer ikke atter holde under trældoms åg!«

v2: »Se, jeg, Paulus, siger jer, at dersom I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer.«

v3: »Men jeg vidner atter for hvert menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele loven.«

v4: »I er tabt for Kristus, I, som retfærdiggøres ved loven; I er faldet ud af nåden.«

v4b »I er faldet ud af nåden.«

v5: »Vi venter jo ved Ånden af tro retfærdigheds håb.«

v6: »For i Kristus Jesus gælder hverken omskærelse eller forhud noget, men tro, som er virksom ved kærlighed. «

v7: »I var godt på vej; hvem har hindret jer i at adlyde sandheden?«

v8: »Den overtalelse kom ikke fra Ham, som kaldte jer.«

v9: »En liden surdej syrer hele dejen.«

v10: »Jeg har den tillid til jer i Herren, «

v10 »at I ikke vil mene noget andet;«

10b »men den, som forvirrer jer, skal bære sin dom, hvem han end er.«

v11: »Men jeg, brødre! dersom jeg endnu prædiker omskærelse, hvorfor forfølges jeg da endnu? Så er jo korsets forargelse gjort til intet.«

v12: »Gid de endog måtte lemlæste sig selv, de, som forstyrrer jer!«

v13: »I blev jo kaldet til frihed, brødre! kun at I ikke bruger friheden til en anledning for kødet; men vær ved kærligheden hverandres tjenere!«

v14: »Thi hele loven er opfyldt i ét ord, i det: 'Du skal elske din næste som dig selv!'

v14 »Thi hele loven er opfyldt i ét ord, i det: 'Du skal elske din næste som dig selv!'«

v15: »Men når I bider og æder hverandre, da se til, at I ikke fortæres af hverandre!«

v16: »Men jeg siger: I skal vandre efter Ånden, så fuldbyrder I ingenlunde kødets begæring.«

v17: »For kødet begærer imod Ånden, og Ånden imod kødet; disse står nemlig hinanden imod, for at I ikke skal gøre, hvad I har lyst til.«

v18: »Men når I drives af Ånden, er I ikke under loven.«

v19: »Men kødets gerninger er åbenbare, såsom:«

v19b-20 »utugt, urenhed, uterlighed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, nid, hidsighed, rænker, tvedragt, partier, «

v20 »afgudsdyrkelse, «

v20 »trolddom, «

v20 »partier, «

v21: »avind, drukkenskab, svir. . .«

v20 »… og deslige;«

v21b »hvorom jeg forud siger jer, ligesom jeg også før har sagt, at de, som øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.«

v22: »Men Åndens frugt er kærlighed, glade, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed.«

v22 »kærlighed, «

v22 »glæde, «

v22 »fred, «

v22 »langmodighed, «

v22 »mildhed, «

v22 »godhed, «

v22 »trofasthed, «

v22 »sagtmodighed, «

v22 »afholdenhed.«

v23: »Imod sådanne er loven ikke, «

v24: »men de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer.«

v25: »Når vi lever ved Ånden, da lad os også vandre efter Ånden!«

v26: »Lad os ikke have lyst til tom ære. . .«

v26b ». . . så at vi udæsker hinanden og misunder hinanden.«

 

 

videre til kap. 6