Den Augsburgske

 

Bekjennelse                 Invariata  

Norsk - Latin