Riksdagen i Augsburg 1530

 

Fortale til Keiser Karl V.

Præfatio ad Cæsarem Carolum V.

 

Første del

De viktigste trosartikler

Pars I
Articuli fidei præcipui

1. Om Gud

Art. I. De Deo

2. Om arvesynden

Art. II. De peccato originis

3. Om Guds Sønn

Art. III. De Filio Dei

4. Om rettfærdiggjørelsen

Art. IV. De justificatione

5. Om det kirkelige embete

Art. V. De ministerio ecclesiastico

6. Om troens frugter eller de gode gjerninger

Art. VI. De fidei fructibus seu bonis operibus

7. Om kirken

Art. VII. De ecclesia

8. Om nådemidlenes kraft, når de forvaltes av onde

Art. VIII. De vi sacrorum per malos administratorum

9. Om dåpen

Art. IX. De baptismo

10. Om Herrens nattverd

Art. X. De coena Domini

11. Om skriftemålet

Art. XI. De confessione

12. Om boten

Art. XII. De poenitentia

13. Om sakramentenes bruk

Art. XIII. De usu sacramentorum

14. Om den geistlige stand

Art. XIV. De ordine ecclesiastico

15. Om kirkeskikkene eller de menneskelige overleveringer

Art. XV. De ritibus ecclesiasticis seu traditionibus humanis

16. Om de borgerlige forhold

Art. XVI. De rebus civilibus

17. Om Kristi gjenkomst til dom

Art XVII. De christi reditu ad judicium

18. Om den frie vilje

Art XVIII. De libero arbitrio

19. Om syndens opphav

Art XIX. De caussa peccati

20. Om gode gjerninger – utførlig forklaring

Art. XX. De bonis operibus - uberior exposito

21. Om helgendyrkelsen

Art. XXI. De cultu sanctorum

 

Annen del

Artikler hvori de avskaffede misbruk blir behandlet

Pars II

Articuli, in quibus recensentur abusus mutati

Innledning

Prooemium

22. Om nattverden under begge skikkelser

Art. XXII. De utraque specie

23. Om presters ekteskap

Art. XXIII. De conjugio sacerdotum

24. Om messen

Art. XXIV. De missa

25. Om skriftemålet

Art. XXV. De confessione

26. Om forskjell på mat – og om menneskelige overleveringer

Art. XXVI. De discrimine ciborum - similibusque traditionibus humanis

27. Om munkeløftene

Art. XXVII. De votis monachorum

28. Om kirkemakten

Art. XXVIII. De potestate ecclesiastica

Slutningsord

Epilogus.