INNLEDNING

 

OM DET HELLIGE, HØYVERDIGE DÅPSSAKRAMENT